Statistics

Weightlifters: 46437
Nations: 204
Clubs: 1106
Events: 2430
Results: 147510
Visits:

Partnership

POL

Zbigniew Gorlewski &

Jarosław Sacharuk

 

Youth Ukraine Championship
2019-02-04 Kharkov - Харків (UKR)


40 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Chmyrava Anastasia 39.3537.0 39.0 41.0 1 45.0 48.0 49.0 1 90.0 169.2
2 Kuca Maria 39.8035.0 38.0 38.0 2 42.0 45.0 45.0 3 83.0 154.4
3 Orlova Valeria 39.2531.0 34.0 36.0 3 40.0 44.0 46.0 2 80.0 150.8
4 Stepanyuk Victoria 36.4530.0 32.0 36.0 4 38.0 41.0 --- 4 73.0 147.7
5 Bobik Angelina 35.3025.0 28.0 30.0 5 30.0 33.0 35.0 6 65.0 135.7
6 Stasik Anna Maria 35.7023.0 25.0 27.0 6 32.0 34.0 36.0 5 63.0 130.1
59 kg new
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Pylypiv Vitaliya 58.9070.0 73.0 75.0 1 82.0 85.0 88.0 1 163.0 222.9
2 Rosinska Yevgeniya 58.9061.0 65.0 70.0 3 80.0 85.0 87.0 2 157.0 214.7
3 Shestel Daria 56.9062.0 66.0 70.0 2 82.0 86.0 90.0 3 156.0 218.2
4 Lohmatova Victoria 57.9057.0 61.0 63.0 4 66.0 70.0 70.0 8 129.0 178.4
5 Kirstyuk Anna 58.1558.0 58.0 61.0 5 68.0 68.0 68.0 6 129.0 177.9
6 Petryayeva Kateryna 58.0550.0 53.0 55.0 7 69.0 71.0 74.0 4 126.0 173.9
7 Babich Valeriya 59.0050.0 54.0 57.0 6 60.0 64.0 67.0 7 124.0 169.4
8 Zhuravel Olena 57.2552.0 56.0 56.0 8 67.0 70.0 --- 5 122.0 170.0
9 Udovenko Maria 58.4548.0 52.0 52.0 9 55.0 58.0 61.0 9 113.0 155.3
10 Akulova Barbara 55.5045.0 48.0 50.0 10 53.0 55.0 58.0 10 105.0 149.4
11 Safonova Yana 56.6545.0 48.0 49.0 11 55.0 55.0 57.0 11 103.0 144.5
12 Tkachova Karina 58.4037.0 42.0 42.0 12 47.0 52.0 52.0 13 84.0 115.5
13 Mazyeyeva Polina 55.2527.0 30.0 30.0 13 45.0 50.0 50.0 12 80.0 114.2
64 kg new
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Dorosh Vladyslava 63.6070.0 73.0 75.0 1 86.0 89.0 91.0 2 164.0 213.7
2 Shishanova Daria 61.7068.0 71.0 71.0 2 85.0 90.0 94.0 1 161.0 213.7
3 Fedorova Anastasiya 63.5553.0 56.0 58.0 3 63.0 66.0 69.0 3 127.0 165.6
4 Marfula Irina 62.2047.0 50.0 53.0 4 57.0 60.0 65.0 4 118.0 155.9
5 Tinina Yevheniya 59.7050.0 53.0 53.0 5 60.0 64.0 66.0 5 114.0 154.5
6 Fesenko Julia 61.8040.0 43.0 45.0 6 50.0 55.0 55.0 6 100.0 132.6
7 Chang-Chu-Mila Valeria 59.1027.0 30.0 32.0 7 40.0 43.0 43.0 7 73.0 99.6
76 kg new
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Stepanyuk Anastasiya 71.2068.0 72.0 75.0 1 80.0 86.0 88.0 1 160.0 195.7
2 Andriyashchenko Tetyana 75.9869.0 72.0 74.0 2 85.0 88.0 89.0 2 157.0 185.9
3 Konyakina Anna 72.7057.0 60.0 62.0 3 68.0 72.0 76.0 3 132.0 159.7
4 Kryva Kateryna 71.1057.0 57.0 58.0 4 65.0 68.0 68.0 4 123.0 150.5
5 Mironenko Ekaterina 71.6555.0 55.0 60.0 5 60.0 63.0 65.0 5 118.0 143.8
6 Mykhaylova Iryna 73.9540.0 43.0 45.0 7 50.0 54.0 56.0 6 101.0 121.2
7 Tselikova Valery 75.6541.0 44.0 46.0 6 51.0 54.0 54.0 7 100.0 118.6
45 kg new
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Fedak Sofia 45.0040.0 43.0 45.0 1 50.0 53.0 55.0 2 100.0 167.1
2 Baykalova Anna 42.5538.0 41.0 43.0 2 50.0 53.0 56.0 1 99.0 173.5
3 Pustovetov Elizaveta 44.5542.0 45.0 46.0 4 47.0 50.0 53.0 3 95.0 160.1
4 Latchuk Mary 43.0537.0 40.0 42.0 3 48.0 51.0 54.0 4 93.0 161.3
5 Rozdobudko Katerina 44.1036.0 38.0 38.0 5 47.0 50.0 53.0 5 86.0 146.1
6 Tovt Svetlana 44.6534.0 36.0 37.0 6 41.0 43.0 45.0 6 81.0 136.2
7 Ananina Olga 44.8526.0 29.0 1.0 7 36.0 40.0 42.0 7 71.0 118.9
49 kg new
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Samulyak Svitlana 48.8059.0 61.0 63.0 1 70.0 74.0 76.0 1 139.0 217.5
2 Sakharuk Daryna 48.9549.0 49.0 51.0 2 59.0 61.0 61.0 2 112.0 174.8
3 Patyuk Dina 48.7547.0 47.0 47.0 4 57.0 59.0 62.0 3 106.0 166.0
4 Musiyuk Kateryna 48.5546.0 49.0 51.0 3 48.0 52.0 54.0 6 103.0 161.8
5 Kiselyova Julia 48.9043.0 43.0 46.0 5 50.0 54.0 58.0 7 100.0 156.2
6 Sokalska irina 48.2541.0 45.0 45.0 7 50.0 54.0 58.0 5 95.0 150.0
7 Lukanina Polina 48.7540.0 42.0 42.0 8 48.0 52.0 55.0 4 95.0 148.8
8 Petrova Viktoriya 48.2537.0 40.0 43.0 6 47.0 50.0 50.0 8 90.0 142.1
9 Gordianko Alexander 48.3533.0 35.0 37.0 9 45.0 49.0 49.0 9 80.0 126.1
55 kg new
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Ivzhenko Olga 54.5569.0 73.0 73.0 1 83.0 86.0 88.0 1 161.0 231.9
2 Zakharchenko Alina 54.6062.0 65.0 67.0 2 80.0 84.0 86.0 2 151.0 217.4
3 Kalina Miroslava 55.0060.0 64.0 65.0 3 79.0 85.0 87.0 3 144.0 206.2
4 Kovalova Yuliya 53.5560.0 62.0 62.0 4 75.0 73.0 75.0 4 135.0 197.0
5 Kozak Valeriya 53.9553.0 55.0 57.0 5 70.0 73.0 75.0 5 132.0 191.6
6 Denysenko Kateryna 53.5547.0 50.0 53.0 8 65.0 68.0 71.0 6 124.0 181.0
7 Robota Anastasiya 54.5550.0 55.0 57.0 7 63.0 66.0 68.0 7 123.0 177.2
8 Hanich Olga 52.4050.0 53.0 56.0 6 60.0 64.0 66.0 8 122.0 180.9
9 Solovyan Veronika 54.8048.0 50.0 52.0 9 60.0 63.0 65.0 10 115.0 165.1
10 Hrynchuk Viktoriya 54.4550.0 53.0 53.0 10 63.0 66.0 66.0 9 113.0 163.0
11 Hushylina Alona 50.5540.0 44.0 46.0 12 55.0 58.0 60.0 11 104.0 158.4
12 Hora Anna 54.4040.0 43.0 45.0 11 50.0 53.0 55.0 12 98.0 141.4
13 Zhukov Angelina 54.4535.0 40.0 43.0 13 45.0 50.0 54.0 13 90.0 129.8
14 Lysytsina Viktoriya 54.0035.0 35.0 38.0 14 47.0 50.0 50.0 14 82.0 119.0
15 Pliaeva Daria 52.2027.0 30.0 33.0 15 32.0 35.0 38.0 15 68.0 101.1
71 kg new
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Beetroot Elvira 70.8078.0 82.0 85.0 1 95.0 100.0 101.0 1 180.0 220.8
2 Banchenko Anastasiya 70.0056.0 59.0 61.0 3 73.0 75.0 80.0 2 134.0 165.4
3 Vasylyk Maryana 70.6055.0 55.0 58.0 5 70.0 72.0 74.0 3 132.0 162.2
4 Poladych Oksana 69.0055.0 58.0 61.0 4 70.0 70.0 74.0 4 128.0 159.2
5 Ismagilov Renata 68.0052.0 57.0 60.0 2 66.0 71.0 71.0 5 126.0 158.0
6 Chernyshuk Katerina 69.3050.0 55.0 55.0 6 60.0 65.0 70.0 6 120.0 148.9
7 Kuzmina Elizabeth 67.2550.0 54.0 56.0 7 58.0 61.0 64.0 7 118.0 148.9
8 Cheshichina Ivanna 65.9041.0 44.0 46.0 8 52.0 55.0 60.0 8 99.0 126.3
9 Meshcheryakova Darya 64.4035.0 40.0 42.0 9 45.0 50.0 55.0 9 90.0 116.4
10 Urbanovich Liliana 67.0537.0 40.0 41.0 10 45.0 48.0 50.0 10 85.0 107.4
81 kg new
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Naumchuk Yuliya 76.3064.0 68.0 71.0 1 72.0 76.0 79.0 1 147.0 173.7
2 Bronnikova Vіktoria 77.7055.0 60.0 63.0 2 67.0 71.0 74.0 2 134.0 157.0
3 Marushchak Valeriya 77.7535.0 40.0 42.0 3 45.0 50.0 55.0 3 92.0 107.7
+ 81 kg new
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Nykonenko Anhelina 85.0035.0 40.0 43.0 1 50.0 50.0 55.0 1 90.0 101.4

Contestants in clubs


Weightlifters: 78
Clasified contestants number: 78

 Date   User   Title   Opinion   Grade 


Visits: 191