Statistics

Weightlifters: 41132
Nations: 203
Clubs: 1102
Events: 1676
Results: 120497
Visits: monitoring pozycji

Partnership

POL

Zbigniew Gorlewski &

Jarosław Sacharuk

 

USA

OlyStats

  Kostinska Костінська Юлія Yuliya
Birthdate: 1999-00-00
Birth place:
Ukraine (UKR)
European Weightlifting Federation
Club:

Date Event type Place   B.W Snatch   Cl&Jerk        
1 2 3 1 2 3
2017-09-19 UKR Lviv - Львів UKR 53.00 55.0 57.0 57.0 10 66.0 70.0 73.0 11 127.0 10 186.7
2017-08-12 UKR Khmelnitsky - Хмельницький UKR 53.00 52.0 55.0 56.0 9 62.0 62.0 66.0 11 122.0 10 179.4
2017-03-20 UKR Zaporizhzhia - Запоріжжя UKR 51.10 50.0 53.0 55.0 8 60.0 62.0 62.0 9 115.0 9 173.7
2016-10-24 UKR Кам'янець Подільський - Kamenetz Podolsky UKR 48.00 45.0 48.0 48.0 54.0 58.0 61.0 106.0 173.8
2016-07-06 UKR Skadovsk-Скадовськ UKR 47.55 40.0 42.0 44.0 8 50.0 53.0 55.0 10 97.0 9 160.3
2016-05-24 UKR Gorodok - Городок UKR 47.60 39.0 40.0 40.0 9 45.0 50.0 52.0 9 92.0 9 151.9
2016-04-12 UKR Славутич - Slavutich UKR 48.00 33.0 36.0 38.0 5 43.0 46.0 --- 8 79.0 7 129.5
2016-03-15 UKR Khmelnytskyi - Хмельницький UKR 47.85 32.0 35.0 37.0 10 42.0 45.0 47.0 11 80.0 10 131.5

Events: 8
Unclassified in contests: 0

Best results
2017-09-19 UKR Lviv - Львів UKR 53.00 55.0 57.0 57.0 10 66.0 70.0 73.0 11 127.0 10 186.7
2017-09-19 UKR Lviv - Львів UKR 53.00 55.0 57.0 57.0 10 66.0 70.0 73.0 11 127.0 10 186.7
2017-09-19 UKR Lviv - Львів UKR 53.00 55.0 57.0 57.0 10 66.0 70.0 73.0 11 127.0 10 186.7Date Event type Age category Place   B.W Snatch   Cl&Jerk        
1 2 3 1 2 3
UKR
2017-09-19 UKR Senior Lviv - Львів UKR 53.00 55.0 57.0 57.0 10 66.0 70.0 73.0 11 127.0 10 186.7
2017-08-12 UKR Under 23 Khmelnitsky - Хмельницький UKR 53.00 52.0 55.0 56.0 9 62.0 62.0 66.0 11 122.0 10 179.4
2017-03-20 UKR Junior Zaporizhzhia - Запоріжжя UKR 51.10 50.0 53.0 55.0 8 60.0 62.0 62.0 9 115.0 9 173.7
2016-10-24 UKR Youth 17 Кам'янець Подільський - Kamenetz Podolsky UKR 48.00 45.0 48.0 48.0 54.0 58.0 61.0 106.0 173.8
2016-07-06 UKR Under 23 Skadovsk-Скадовськ UKR 47.55 40.0 42.0 44.0 8 50.0 53.0 55.0 10 97.0 9 160.3
2016-05-24 UKR Senior Gorodok - Городок UKR 47.60 39.0 40.0 40.0 9 45.0 50.0 52.0 9 92.0 9 151.9
2016-04-12 UKR Youth 17 Славутич - Slavutich UKR 48.00 33.0 36.0 38.0 5 43.0 46.0 --- 8 79.0 7 129.5
2016-03-15 UKR Junior Khmelnytskyi - Хмельницький UKR 47.85 32.0 35.0 37.0 10 42.0 45.0 47.0 11 80.0 10 131.5

Visits: 562
Events: 8