Statistics

Weightlifters: 44221
Nations: 204
Clubs: 1103
Events: 1813
Results: 127585
Visits: monitoring pozycji

Partnership

POL

Zbigniew Gorlewski &

Jarosław Sacharuk

 

  Shovkovyy Шовковий Олександр Oleksandr
Birthdate: 1998-00-00
Birth place:
Ukraine (UKR)
European Weightlifting Federation
Club:

Date Event type Place   B.W Snatch   Cl&Jerk        
1 2 3 1 2 3
2018-09-12 UKR Lviv - Львів UKR 80.50 110.0 115.0 120.0 15 130.0 135.0 141.0 19 255.0 17 311.0
2017-08-12 UKR Khmelnitsky - Хмельницький UKR 85.00 107.0 111.0 115.0 16 130.0 135.0 --- 16 250.0 16 296.8
2017-03-20 UKR Zaporizhzhia - Запоріжжя UKR 83.10 109.0 109.0 115.0 16 135.0 140.0 145.0 15 260.0 14 312.1
2015-05-13 UKR Zaporizhzhya - Запоріжжя UKR 67.00 73.0 78.0 81.0 21 95.0 100.0 105.0 21 178.0 22 244.1

Events: 4
Unclassified in contests: 0

Best results
2018-09-12 UKR Lviv - Львів UKR 80.50 110.0 115.0 120.0 15 130.0 135.0 141.0 19 255.0 17 311.0
2017-03-20 UKR Zaporizhzhia - Запоріжжя UKR 83.10 109.0 109.0 115.0 16 135.0 140.0 145.0 15 260.0 14 312.1
2017-03-20 UKR Zaporizhzhia - Запоріжжя UKR 83.10 109.0 109.0 115.0 16 135.0 140.0 145.0 15 260.0 14 312.1Date Event type Age category Place   B.W Snatch   Cl&Jerk        
1 2 3 1 2 3
UKR
2018-09-12 UKR Senior Lviv - Львів UKR 80.50 110.0 115.0 120.0 15 130.0 135.0 141.0 19 255.0 17 311.0
2017-08-12 UKR Under 23 Khmelnitsky - Хмельницький UKR 85.00 107.0 111.0 115.0 16 130.0 135.0 --- 16 250.0 16 296.8
2017-03-20 UKR Junior Zaporizhzhia - Запоріжжя UKR 83.10 109.0 109.0 115.0 16 135.0 140.0 145.0 15 260.0 14 312.1
2015-05-13 UKR Youth 17 Zaporizhzhya - Запоріжжя UKR 67.00 73.0 78.0 81.0 21 95.0 100.0 105.0 21 178.0 22 244.1

Visits: 669
Events: 4