Statistics

Weightlifters: 44220
Nations: 204
Clubs: 1103
Events: 1813
Results: 128017
Visits: monitoring pozycji

Partnership

POL

Zbigniew Gorlewski &

Jarosław Sacharuk

 

37 th Junior Japan Championships
2017-03-10 Takahagi - 高萩市 (JPN)


56 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Masuko Hiroyuki 56.0095.0 99.0 103.0 1 124.0 128.0 133.0 1 236.0 361.4
2 Hirai Kaito 54.4292.0 96.0 96.0 4 123.0 127.0 127.0 2 223.0 348.9
3 Kubo Kaito 54.8293.0 95.0 98.0 5 115.0 120.0 125.0 3 220.0 342.3
4 Higashino Ryota 55.8298.0 102.0 104.0 2 118.0 123.0 123.0 7 220.0 337.7
5 Kamiya Ju Migaku 55.7894.0 97.0 99.0 3 116.0 120.0 123.0 4 217.0 333.3
6 Maeda Sakigake 56.0088.0 88.0 92.0 6 115.0 120.0 123.0 5 212.0 324.6
7 Nakakoshi Ryota 55.6285.0 88.0 90.0 8 113.0 118.0 118.0 6 206.0 317.1
8 Tamaya Kyosuke 55.4688.0 90.0 90.0 7 108.0 111.0 113.0 8 199.0 307.0
9 Yoshida Nishida 55.5083.0 86.0 89.0 9 105.0 109.0 110.0 9 196.0 302.2
10 Yoshitaka Kato 55.8681.0 84.0 87.0 10 105.0 108.0 108.0 10 189.0 290.0
11 Shimura Yuuto 54.9477.0 80.0 83.0 11 98.0 101.0 104.0 11 184.0 285.9
12 Hanashiro Mizuki 49.7875.0 75.0 78.0 12 93.0 93.0 93.0 12 168.0 282.2
13 Ei Aoi 49.6663.0 65.0 67.0 13 80.0 84.0 84.0 13 147.0 247.4
62 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Kimura Yuki 61.44110.0 113.0 115.0 1 130.0 137.0 140.0 2 250.0 358.2
2 Morita Koji 61.26105.0 108.0 109.0 2 124.0 126.0 128.0 3 233.0 334.6
3 Yokota Ikki AHS 61.8295.0 100.0 104.0 5 123.0 127.0 131.0 4 227.0 323.9
4 Kozuru Tomoki 61.96100.0 104.0 104.0 7 123.0 126.0 128.0 5 226.0 322.0
5 Akuta Toru Kana 61.84102.0 102.0 105.0 3 120.0 123.0 125.0 8 225.0 321.0
6 Tatemori Shunki 61.9697.0 100.0 103.0 6 120.0 124.0 128.0 7 224.0 319.1
7 Yamamoto Kyosuke 61.2092.0 96.0 100.0 8 124.0 129.0 130.0 6 220.0 316.1
8 Kadowaki Ryota 61.6290.0 90.0 95.0 11 115.0 115.0 120.0 9 205.0 293.2
9 Yamashita Tamami 61.5885.0 90.0 93.0 10 105.0 110.0 113.0 10 200.0 286.2
10 Ozawa Wound 61.6688.0 92.0 92.0 12 105.0 110.0 115.0 11 198.0 283.0
11 Seo Yuta 61.0290.0 93.0 93.0 9 105.0 105.0 105.0 12 195.0 280.8
Tokito Asuka 61.34100.0 100.0 104.0 4 129.0 129.0 131.0 --- 0.0
Furuyashiki Takuya 61.86103.0 103.0 103.0 133.0 138.0 139.0 1 --- 0.0
77 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Yanagawa Tomoaki (Liuchuan) 76.50130.0 130.0 130.0 1 155.0 160.0 163.0 1 290.0 363.2
2 Shishido Daisuke 76.32123.0 127.0 127.0 3 155.0 162.0 162.0 3 278.0 348.7
3 Sato Takumi 76.26115.0 115.0 120.0 4 143.0 143.0 149.0 4 269.0 337.5
4 Yamaguchi Hirofumi 75.38120.0 125.0 128.0 2 135.0 140.0 145.0 7 268.0 338.4
5 Chunō Sho 76.32107.0 113.0 115.0 5 140.0 145.0 150.0 5 260.0 326.1
6 Ichinose Shun 75.26107.0 107.0 107.0 7 140.0 140.0 140.0 6 247.0 312.2
7 Yoshida Kento 72.42108.0 113.0 117.0 6 130.0 130.0 140.0 9 243.0 313.9
8 Yamashita Lenichi 76.50102.0 106.0 110.0 8 127.0 130.0 133.0 8 239.0 299.4
9 Yoshii Danto 72.1495.0 100.0 105.0 9 110.0 115.0 120.0 10 220.0 284.8
Hara Yuki 76.86130.0 130.0 130.0 160.0 170.0 170.0 2 --- 0.0
85 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Nishimura Shingo 84.28120.0 123.0 123.0 3 150.0 153.0 155.0 3 276.0 329.0
2 Ue Akito 84.08122.0 126.0 127.0 1 148.0 151.0 152.0 7 275.0 328.2
3 Kato Kaede 79.00115.0 120.0 123.0 2 141.0 146.0 151.0 4 274.0 337.4
4 Ogihon Takashi Kiyoshi 82.64115.0 115.0 120.0 5 150.0 155.0 161.0 2 270.0 324.9
5 Komatsu Kosuke 84.84105.0 110.0 110.0 10 145.0 151.0 156.0 1 266.0 316.1
6 Oshita Susumunokai OSU 82.18110.0 113.0 113.0 6 145.0 150.0 155.0 6 263.0 317.4
7 Mizuguchi Tomoki 80.66105.0 110.0 110.0 8 148.0 151.0 151.0 5 261.0 317.9
8 Nagasako Ryuya KHS 81.38112.0 116.0 120.0 4 143.0 148.0 148.0 8 259.0 314.1
9 Yokoyama Tatsuya 84.20110.0 110.0 110.0 9 135.0 140.0 146.0 9 250.0 298.2
10 Matsuyama Knight 83.26107.0 107.0 113.0 12 130.0 136.0 136.0 10 243.0 291.4
11 Kashiwagi Ryota 83.44105.0 109.0 111.0 7 123.0 127.0 127.0 11 238.0 285.1
12 Nakayama Yuichi 83.76100.0 105.0 108.0 13 120.0 120.0 125.0 12 225.0 269.0
Tsukahara Yuto 83.36103.0 108.0 111.0 11 143.0 143.0 143.0 --- 0.0
94 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Jendi Imayume 93.40130.0 135.0 140.0 1 158.0 165.0 170.0 1 293.0 333.7
2 Aoki Tomoya 93.92125.0 130.0 130.0 3 148.0 153.0 157.0 4 278.0 315.9
3 Hase Taneuma 90.74120.0 120.0 125.0 4 150.0 153.0 156.0 2 276.0 318.1
4 Okuwaki Hirakito 91.28115.0 115.0 120.0 5 151.0 154.0 154.0 3 274.0 315.0
5 Nakamura Hibiki 88.66120.0 125.0 131.0 2 145.0 145.0 145.0 7 270.0 314.4
6 Fukui Naoya 92.46110.0 110.0 115.0 9 150.0 150.0 157.0 5 265.0 303.0
7 Funakubo Ryosuke 93.72112.0 117.0 117.0 8 142.0 142.0 147.0 6 264.0 300.2
8 Takiguchi Daisho 91.66117.0 117.0 122.0 7 140.0 145.0 145.0 8 262.0 300.7
9 Takano Yasunari 92.56115.0 119.0 122.0 6 138.0 141.0 145.0 9 260.0 297.2
10 Yamamoto Ichisho 88.20110.0 116.0 116.0 10 140.0 140.0 150.0 10 250.0 291.8
11 Kawamura Ki Takeshi 90.36108.0 108.0 113.0 12 138.0 143.0 145.0 11 246.0 284.1
12 Yuko Okamura 88.68105.0 110.0 116.0 11 130.0 135.0 140.0 12 245.0 285.3
105 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Iwasaki Takayuki 103.12150.0 155.0 155.0 1 170.0 175.0 --- 3 325.0 356.4
2 Marumoto Daisho TSH 104.92140.0 145.0 145.0 3 180.0 180.0 185.0 1 320.0 348.9
3 Ozoe Yuhei 103.98135.0 135.0 140.0 2 170.0 175.0 176.0 2 316.0 345.6
4 Matsumoto Tsunemaru 103.84130.0 130.0 135.0 4 170.0 180.0 181.0 4 305.0 333.7
5 Fukumoto Ryoma 100.30123.0 128.0 131.0 5 155.0 160.0 165.0 6 288.0 319.0
6 Kasai Yusuke 100.32115.0 115.0 120.0 7 145.0 150.0 155.0 7 275.0 304.6
7 Nosakura Ren 104.42110.0 116.0 116.0 11 152.0 157.0 162.0 5 272.0 297.0
8 Tanahara Miki Yoshi 103.28115.0 120.0 125.0 8 145.0 150.0 150.0 9 265.0 290.5
9 Fukuyama Kusau 101.96110.0 110.0 115.0 10 140.0 143.0 147.0 8 262.0 288.5
10 Nago Takeshi 102.96100.0 107.0 107.0 12 128.0 128.0 128.0 10 228.0 250.2
Okawa Kento 101.00115.0 123.0 123.0 6 145.0 145.0 145.0 --- 0.0
Okouchi Yu 103.92120.0 120.0 120.0 9 155.0 155.0 155.0 --- 0.0
+ 105 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Miyagi Masayoshi 133.90130.0 130.0 135.0 2 165.0 173.0 180.0 1 315.0 322.6
2 Yamana Dion 120.30134.0 138.0 140.0 1 170.0 180.0 180.0 3 310.0 324.8
3 Kawamura Masaki 160.00133.0 133.0 140.0 3 173.0 178.0 183.0 2 306.0 306.9
4 Nakajima Shunta 127.10127.0 132.0 137.0 4 155.0 160.0 167.0 4 294.0 304.2
5 Furuyama Shota 118.92120.0 124.0 127.0 5 155.0 160.0 163.0 5 284.0 298.4
6 Nakamura Natsuki 121.65118.0 123.0 127.0 6 155.0 160.0 160.0 6 283.0 295.7
7 Kobayashi Hiroto THS 123.75122.0 122.0 122.0 7 160.0 160.0 160.0 7 282.0 293.5

Contestants in clubs


Weightlifters: 80
Clasified contestants number: 74

 Date   User   Title   Opinion   Grade 


Visits: 339