Statistics

Weightlifters: 46441
Nations: 204
Clubs: 1106
Events: 2434
Results: 147642
Visits:

Partnership

POL

Zbigniew Gorlewski &

Jarosław Sacharuk

 

29 th Japan Championships
2015-06-12 Fukushima - 福島 (JPN)


48 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Oshiro Misaki 47.6876.0 78.0 79.0 1 89.0 94.0 93.0 1 173.0 285.3
2 Mizuochi Honami 47.8875.0 77.0 79.0 2 89.0 91.0 92.0 2 170.0 279.3
3 Itokazu Kanako 47.6468.0 68.0 71.0 3 87.0 90.0 92.0 3 161.0 265.7
4 Yanagida Mizuki 48.0069.0 72.0 72.0 4 90.0 92.0 93.0 4 159.0 260.6
5 Watanabe Yuzuna 47.2060.0 63.0 65.0 5 75.0 78.0 81.0 7 143.0 237.9
6 Adachi Sakiteru 47.6662.0 64.0 66.0 6 79.0 82.0 82.0 6 143.0 235.9
7 Muto Ruka KVS 47.1858.0 61.0 63.0 7 77.0 79.0 81.0 5 140.0 233.0
8 Ando Saki KGU 47.8258.0 58.0 60.0 8 73.0 75.0 78.0 8 135.0 222.0
9 Takahashi Ibuki 47.7655.0 58.0 58.0 9 70.0 70.0 73.0 9 131.0 215.7
Kinjo Nao Osamu 48.06--- --- --- --- --- --- --- 0.0
53 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Yagi Kanae 52.2481.0 81.0 84.0 3 103.0 108.0 110.0 1 191.0 291.5
2 Miyake Hiromi 49.3483.0 85.0 87.0 1 100.0 105.0 108.0 2 190.0 304.1
3 Gushiken Misaki 52.8680.0 82.0 84.0 2 95.0 95.0 97.0 3 177.0 267.6
4 Nakayama Sugino 52.5467.0 69.0 69.0 4 79.0 81.0 83.0 4 152.0 230.9
5 Okada Kana KVS 52.3068.0 68.0 72.0 5 70.0 70.0 72.0 6 140.0 213.5
6 Mori Kanako 49.3652.0 55.0 58.0 6 75.0 77.0 77.0 5 132.0 211.2
58 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Andoh Mikiko 57.7889.0 92.0 93.0 1 118.0 120.0 124.0 1 217.0 306.4
2 Yamamoto Yuko 57.8477.0 80.0 82.0 2 96.0 99.0 101.0 2 179.0 252.5
3 Kanno Yuka 57.7070.0 73.0 73.0 4 88.0 90.0 92.0 4 165.0 233.2
4 Magara Juri 57.3267.0 70.0 73.0 6 87.0 90.0 93.0 3 163.0 231.5
5 Okamoto Yui I 57.2468.0 71.0 71.0 5 88.0 91.0 91.0 5 159.0 226.0
6 Miyagi Yen 58.0065.0 70.0 74.0 3 78.0 83.0 88.0 7 157.0 221.0
7 Uematsu Hitomi RUN 54.6067.0 67.0 70.0 7 80.0 83.0 87.0 6 150.0 221.0
63 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Matsumoto Ushio Kasumi 62.4090.0 93.0 95.0 1 110.0 113.0 113.0 2 206.0 275.5
2 Yoshida Akane 60.8688.0 92.0 92.0 2 110.0 113.0 114.0 1 205.0 278.9
3 Ishii Mirai 62.5880.0 84.0 84.0 4 97.0 101.0 102.0 3 186.0 248.3
4 Mitsuke Eri 59.3078.0 81.0 84.0 3 98.0 98.0 101.0 4 185.0 256.3
5 Toho Asaki 61.7672.0 75.0 77.0 6 92.0 95.0 97.0 5 170.0 229.0
6 Hashiyada Sakitsuki 61.8667.0 67.0 70.0 7 85.0 88.0 89.0 6 155.0 208.5
Otsuka Yuko TSH 62.0472.0 76.0 78.0 5 93.0 93.0 93.0 --- 0.0
69 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Nakamura Rina 68.9289.0 92.0 92.0 1 110.0 114.0 114.0 1 199.0 249.9
2 Yoshino Chiedasato 68.7882.0 85.0 87.0 2 105.0 108.0 112.0 2 192.0 241.4
3 Shimabukuro YoshiSaki 68.2674.0 77.0 80.0 3 90.0 96.0 98.0 3 170.0 214.7
4 Oroku Ayano 68.8673.0 76.0 76.0 4 90.0 93.0 93.0 6 163.0 204.8
5 Ando Haruka NSH 68.5867.0 70.0 73.0 6 87.0 91.0 91.0 4 161.0 202.8
6 Kuroki Hitomi 67.5670.0 73.0 73.0 5 87.0 90.0 92.0 5 160.0 203.3
75 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Kamiya Ayumi 73.8495.0 97.0 100.0 1 113.0 116.0 118.0 1 216.0 260.8
2 Fujita Manami 74.7693.0 96.0 96.0 2 116.0 120.0 124.0 2 209.0 250.7
3 Nishio Rinako KUN 73.1080.0 80.0 83.0 3 98.0 101.0 103.0 3 186.0 225.8
4 Chinen Himeno OSU 74.3280.0 83.0 83.0 5 95.0 100.0 105.0 4 180.0 216.6
5 Onoda Akane 73.0278.0 78.0 80.0 4 95.0 98.0 98.0 5 175.0 212.6
6 Morishita Imari 74.6875.0 78.0 80.0 6 90.0 93.0 95.0 6 175.0 210.0
7 Abe Midzuki KGU 72.8463.0 67.0 71.0 7 85.0 90.0 93.0 7 164.0 199.5
+ 75 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Shimamoto Mami 101.78108.0 112.0 116.0 1 135.0 139.0 142.0 1 251.0 265.1
2 Imada Chihiro 118.1495.0 98.0 101.0 2 120.0 125.0 130.0 2 226.0 230.5

Contestants in clubs


Weightlifters: 45
Clasified contestants number: 43

 Date   User   Title   Opinion   Grade 


Visits: 2854